Powrót

Przedłużamy konkurs plastyczny „Sportowy i ekologiczny Chorzów”

Do 6 czerwca czekamy na prace  w konkursie plastycznym pod hasłem: „SPORTOWY I EKOLOGICZNY CHORZÓW”. Jego celem jest promocja aktywności fizycznej oraz proekologicznych zachowań w codziennym życiu dzieci i młodzieży. Wspólnie z piłkarzami Clearexu Chorzów promocja  postaw  EKO-KIBIC i EKO-SPORTOWIEC.ZAANGAŻUJ SIĘ !!!  DZIAŁAMY!!!

Organizatorami konkursu są klub sportowy CLEAREX CHORZÓW, marka ECOEXPRESS24.pl oraz  miasto CHORZÓW

Oficjalny plakat konkursu dostępny jest tutaj

Warunki uczestnictwa i organizacja konkursu.

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6  do 13 lat.

 

Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej płaskiej w formacie A 4.

 

Technika: dowolna np. kredki, farby, grafika, collage

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria klasy 0- III
  • kategoria klasy IV – VI

 

Termin nadsyłania prac do 6 czerwca 2020 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej klubu www.clearex-chorzow.pl

do 20 czerwca 2020 roku.

Laureaci konkursu o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu

oraz do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższych informacji.

Warunkiem zakwalifikowania pracy na konkurs jest wyrażenie przez rodziców zgody

na przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez wypełnienie załączonego na stronie

formularza zgloszeniowego, który jest dostępny tutaj

Prace przesyłamy na adres stacjonarny klubu lub scanem na adres mailowy:

 

1)  Stowarzyszenie Piłkarskie „Clearex -Sport”

  1. Dąbrowskiego 113

41-500 Chorzów

 

2)  futsal@clearex.com.pl