Powrót

Kondolencje dla prezesa naszego klubu

W związku ze śmiercią Ojca składamy Panu Prezesowi Andrzejowi Leszczyńskiemu  – w imieniu całego naszego klubu – najszczersze wyrazy współczucia..